Ochrana osobních údajů

 Ochrana osobních údajů zákazníků

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho internetového obchodu www.autodily-cardo.cz, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

 

 

1.  Jaké osobní údaje zpracováváme?

 

Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů, jako jsou Vaše uživatelské jméno a heslo, Vaše kontakty a další nastavení. Sledujeme, jaké produkty si prohlížíte na našem webu a z jakého zařízení jste navštívili naše internetové stránky. Pokud u nás nakoupíte, nebo si vytvoříte účet, pracujeme také se jménem a příjmením, Vašimi objednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ a název společnosti, pokud jste podnikatel;
 • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa;
 • Vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve Vašem účtu, zejména uložené adresy a profily;
 • údaje o Vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích a vratkách zboží;
 • údaje o Vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našich internetových stránkách a také údaje o zařízení, ze kterého si náše internetové stránky prohlížíte, jako je IP adresa, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 • údaje související s využitím call centra nebo návštěvou prodejny, kterými jsou zejména poznámky v objednávkách, identifikace zpráv, které nám zasíláte, a nahrávky z kamerových systémů na prodejnách.
 • údaje z položky "kontrola dílů dle vozidla" a to pouze v případě vybrání služby "Kontrola dílu dle vozidla" při vytvoření objednávky zákazníkem.

 

 

2.   Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náše internetové stránky, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme Vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás zaregistrujete, využíváme Vaše údaje pro vedení Vašeho účtu účtů a poskytování souvisejících funkcí. Jestliže u nás nakoupíte, používáme Vaše údaje, abychom vyřídili Vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. Také Vás s pomocí Vašich kontaktů kontaktujeme v případě potřeby upřesnění Vámi vytvořené objednávky. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s Vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo Váš souhlas.

 

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 • na základě Vašeho souhlasu,
 • bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti

 

Jaká zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našich internetových stránek, nebo se u nás zaregistrujete či nakoupíte. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, pokud s námi komunikujete nebo pokud navštívíte naši prodejnu.

 

 

2.1.   Pokud navštívíte náše internetové stránky

 

2.1.1    Využívání souborů cookies:

Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. O těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které byly do Vašeho zařízení dříve uloženy při předchozí návštěvě našich internetových stránek. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.


Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náše internetová stránka. Tyto cookies nám pomáhají:

 • identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našich internetových stránek a při opětovných návštěvách, například aby se Vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat Vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat Vás opakovaně o e-mail a heslo;
 • se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil Vaše připojení k našim internetových stránkám a nejedná místo Vás;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

 

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování našich internetových stránek. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše internetoé stránky nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

Dále do vašeho zařízení ukládáme cookies z našich internetových stránek, které nám umožňují sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy. Taktéž nám umožňují přizpůsobovat pro Vás obsah našeho webu, například Vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli.

 

 

2.1.2.   Využívání osobních údajů návštěvníků webu

Pokud navštívíte naše internetové stránky www.autodily-cardo.cz, zpracováváme údaje o Vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:

 • získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci web v budoucnu vylepšit, aby se Vám u nás nakupovalo ještě lépe; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás;
 • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z Vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít;
 • předcházení útoků na náše internetové stránky a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti Vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás a bezpečnost Vašich dat.

   Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:
   
 • IP adresa Vašeho zařízení (adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);
 • operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
 • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náše internetové stránky.

 

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše jednoho roku, přičemž po tuto dobu údaje uchováváme pouze v pseudonymizované podobě. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.
 

Údaje o Vašem chování na našich internetových stránkách také zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které Vám zobrazíme na našich internetových stránkách. Naším oprávněným zájmem je personalizovaná a efektivní nabídka pro Vás. 

 

2.2.   Pokud se u nás zaregistrujete

Abyste se mohli zaregistrovat, musíte navštívit náš internetový obchod, proto se Vás týkají zpracování popsaná v části Pokud navštívíte náš web. V případě, že se zaregistrujete, pak navíc provádíme následující zpracování:

 

2.2.1.   Zpracování na základě plnění smlouvy.

Pokud si vytvoříte účet v našem internetovém obchodě www.autodily-cardo.cz, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, Vaše nastavení a údaje o Vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte), na základě plnění smlouvy s Vámi (bez Vašeho souhlasu), abychom mohli vést Váš uživatelský účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením Vašeho účtu. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu existence Vašeho účtu, který můžete kdykoliv smazat.

 

2.2.2.   Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud si vytvoříte účet v našem internetovém obchodě www.autodily-cardo.cz, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, Vaše nastavení, údaje o Vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte, a to i když nakoupíte bez přihlášení) a údaje o Vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu), a to za účelem získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se Vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování Vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zlepšování našich služeb pro Vás

 

 

2.3.   Pokud u nás nakoupíte

Abyste u nás mohli nakoupit, musíte navštívit náše internetové stránky www.autodily-cardo.cz, proto se Vás týkají zpracování popsaná v části Pokud navštívíte náš web. V případě, že u nás nakoupíte, pak navíc provádíme následující zpracování:

2.3.1.   Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vaší objednávky Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách. Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž Vaše nastavení.

Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

-   abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazalo zboží vložené do košíku, nebo údaje z rozpracované objednávky;

-   abychom s Vámi mohli o objednávce komunikovat, například Vám zaslat její potvrzení nebo Vás upozornit na odeslání zboží;

-   pro potřeby doručení zboží; v této souvislosti můžeme Vaše údaje předat také našim přepravním partnerům, a to výlučně pro potřeby dodání tohoto zboží; jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;

-   v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby; v této souvislosti můžeme Vaše údaje předat také dodavateli zboží nebo servisnímu centru, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

-   v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call centra, jak je popsáno v části Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

2.3.2.   Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás nakoupíte, uchováme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) Vaše identifikační a kontaktní údaje, Vaše nastavení a údaje o Vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte) za účelem získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se Vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování Vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás a přizpůsobení funkcí našeho webu Vašim potřebám.


Vaši spokojenost s našimi službami zjišťujeme také prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož jsme zapojeni. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud neodmítnete zasílání našich nabídek. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?. Provozovateli portálu Heureka.cz pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli uplatnit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 6 měsíců.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 

2.3.3.   Zpracování na základě plnění právních povinností.

Naše společnost CarDo group s.r.o. musí plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

-  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

-  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

-  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

-  zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.


Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 8 let od vydání posledního dokladu k Vaší objednávce.

 

2.4.   Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány

Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje:

-   na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem. Splnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem;

-   na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich vnitřních statistik a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro naše zákazníky;

-   za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

-   za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu nejvýše 8 let k příslušné objednávce.

Proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 

 2.5.   Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů:

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím call centra, emailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:

-   vyřízení Vašich požadavků; pokud jste u nás nakoupili a Váš požadavek se vztahuje k objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s Vámi;

-   evidence Vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;

-   prokazování, že jsme Váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou objednáte nějaké zboží nebo uplatníte reklamaci;

-   jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

 

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 3 měsíců. Pokud u nás uděláte pomocí některého z kanálů objednávku, můžeme údaje uchovat pro ochranu právních nároků po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

 Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku

 

 2.6.   Pokud navštívíte naši prodejnu nebo její okolí:

Pokud navštívíte naši prodejnu nebo její okolí, budeme zpracovávat nahrávku z kamerového systému, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho i Vašeho majetku a osob pohybujících se v prodejně a jejím okolí, což je současně náš oprávněný zájem.

Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu jednoho měsíce.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

 

 

3.   Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

 

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává naše společnost jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

 

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

 • v případě výběru zaslání objednávky přepravní společností předáváme údaje potřebné k naplnění kupní smlouvy přepravní společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČO: 61329266;
 • poskytovateli služby zjišťování spokojenosti Ověřeno zákazníky a zprostředkovatel části našich prodejů společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727;
 • dodavateli zboží nebo servisnímu centru příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby.

 

4.   Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme pouze přímo od Vás prostřednictvím našich internetových stránek nebo při komunikaci s Vámi.

 

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi například na call centru. Osobní údaje můžeme získat také kamerovým záznamem našich poboček a jejich okolí. Kamerové systémy na provozovnách máme z důvodu prevence a také z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému je naše společnost CarDo group s.r..o..

 

Pokud u nás nakoupíte, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené kupní smlouvy obdržet dodatečné údaje o Vašich objednávkách od našich přepravních partnerů. A to například doručení a převzetí objednávky (zásilky).

  

5.   Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

 

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

 • Právo na přístup.
  Máte plné právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.
   
 • Právo na opravu.
  Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
   
 • Právo na výmaz.
  V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
  • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
  • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Informuje Vás ale, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že okamžitě smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

 •  Právo na omezení zpracování.
  V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:
  • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
  • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
  • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
  • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

 

 • Právo na přenositelnost.
  Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, musí se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

 

 • Právo vznést námitku proti zpracování.
  Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které o Vás evidujeme.
   
 • Právo podat stížnost.
  Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

 

 

6.   Jak lze uplatnit jednotlivá práva? 

Žádost můžete zaslat prostřednictvím datové schránky společnosti CarDo group s.r.o. (gbcq3jr), případně v listinné podobě na adresu sídla naší společnosti. V případě listinné podoby však musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. 

 

 

7.   Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů je Vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů Kamil Zikmund.

 Pověřence lze kontaktovat na e-mailové adrese obchod@autodily-cardo.cz.


Moje garáž

Filtr dle vozu

+420 725 540 652
+420 602 442 111
+420 775 119 115

Po-Pá: 9:00 - 17:00

obchod@autodily-cardo.cz


HODNOCENÍ KVALITY

Vše o hodnocení kvality výrobků