Produkty
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:

E-mailový zpravodaj
 
 

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.

Obchodní podmínky

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Nabídka zboží

Nabízené zboží a služby jsou prezentovány formou katalogové nabídky na internetu.
Název a informace o produktu jsou uvedeny u jednotlivých výrobků.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu informací bez upozornění kupujícího.
U jednotlivých produktů je uvedená cena včetně DPH, DPH pak bude rozepsáno na faktuře za zboží.
Fakturu - daňový doklad obdrží kupující elektronickou poštou s razítkem a podpisem do 14ti dní od zaplacení. Tento daňový doklad má všechny náležitosti a platnost dle stávající právní úpravy.
Informace o ceně za dopravu naleznete v sekci Dodací podmínky.
Informace o dostupnosti jsou uvedeny u každého jednotlivého produktu. Pokud je zboží skladem, je expedováno v nejkratší možné době. Tyto informace nejsou závazné, jsou aktualizovány po 12hod.

 

Objednávka zboží

Zákazník vyhledáním zboží v katalogu a jeho umístěním tlačítkem vložit do košíku vytváří objednávku. Tuto odešle prodávajícímu potvrzením v košíku.

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Kupující může objednávku vytvořenou na internetu upravit. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

Kupující podnikatel, který je právnickou osobou, může objednat zboží prostřednictvím osoby, která je oprávněná za právnickou osobu jednat v souladu s platnou právní úpravou, kdy své oprávnění jednat za právnickou osobu je povinna dotyčná jednající osoba doložit příslušným způsobem. V případě překročení oprávnění jednající osoby za právnickou osobu je kupující právnická osoba zavázaná z tohoto jednání ve smyslu a rozsahu § 13 obch.zák.

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

Vytvoření objednávky, zaměstnancem společnosti CarDo group s.r.o, v místě provozovny je zpoplatněno manipulačním poplatkem 30 Kč včetně DPH.

 

Cena zboží

Prodávající u nabízeného zboží uvádí cenu včetně DPH. Úhrnná cena včetně daní a poplatků je uvedena v nákupním košíku, poté i na faktuře. Faktury jsou rozesílány elektronicky, mají veškeré náležitosti a platnost dle stávající právní úpravy.

 

Vrácení zboží

Vrácení zaslaného zboží bez uvedení důvodu ve lhůtě do čtrnácti dnů je možné v souladu se Zákonem 89/2012Sb (§ 1829), platným reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

 

Dodací podmínky

Dodávka objednaného zboží bude podle dostupnosti a provozních možností realizována v co nejkratším termínu, obvykle do deseti pracovních dnů od potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší a to po domluvě s kupujícím.

Přesnější informace o dostupnosti zboží jsou uvedeny u jednotlivých produktů.

U zboží, které je přímo na skladě, je obvyklá doba přepravy ze skladu k zákazníkovi dle harmonogramu doručování.

O možnosti odběru zboží nebo jeho zaslání budete informováni mailem nebo telefonicky.

Při převzetí zboží prostřednictvím zásilkových služeb je zapotřebí bezprostředně po obdržení zásilky provést kontrolu. Je potřeba zkontrolovat zda je zásilka kompletní v souladu s kupním dokladem a zda nedošlo k poškození zboží během přepravy.

Vhodné je požádat zástupce přepravní společnosti o možnost kontroly v jeho přítomnosti. Pokud toto odmítne, máte 24 hodin na nahlášení reklamace přepravní společnosti a naší společnosti. V případě mechanického poškození, či nekompletnosti zásilky je nezbytně nutné to reklamovat u přepravce a zároveň informovat naši společnost na e-mailu obchod@autodily-cardo.cz . V případě pozdního nahlášení reklamace přepravy zboží může dojít k zamítnutí reklamace.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu dopravy, velikosti a váhy zásilky.

Cenu zboží je možno uhradit přepravci při převzetí zboží v hotovosti (tzv. dobírka), přepravce je povinen vystavit na zaplacenou částku příjmový pokladní doklad. Zboží můžete také uhradit přepravci pomocí následujících platebních karet : VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club International. V provozovně provozovatele je možné uskutečnit platbu pouze hotově.

 

S provozovatelem shopu je možno dohodnout platbu bankovním převodem a nastavení kreditlimitů a splatností. O toto je možné požádat na email info@autodily-cardo.cz

Cena dopravného a balného při zvoleném způsobu dopravy společností PPL - Česká Republika je 119,-Kč včetně DPH. Při objednávce nad 5 000 Kč včetně DPH není dopravné účtováno.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Konkrétní způsob dopravy a úhrady zboží si zvolíte v Nákupním košíku.

Osobní odběr zboží je možný v provozovně firmy na adrese Bohuslava Vrbenského 3135 (spodní patro rozestavěné budovy naproti Baumaxu), Most. Kupující je informován o možnosti vyzvednutí zboží - připravené objednávce - pomocí SMS zprávy a e-mailem. Osobní odběr nelze uhradit platební kartou. Osobní odběr není zpoplatněn. 

 

Harmonogram doručování

Přepravní služba PPL  :

 

  • přijetí objednávky  - odeslání následující pracovní den, tzn. doručení 2. následující pracovní den (v období vánoc mohou přepravní společnosti nabrat zpoždění vzhledem ke své omezené kapacitě).

  

 

 

Reklamační řád
 

firmy

CarDo group s.r.o.,
se sídlem Bohuslava Vrbenského 3135, 434 01   Most,
DIČ: 24681466,
dále jen "prodávající "

Reklamační řád se sestává z následujících ustanovení :

 

Základní ustanovení

Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace") u prodaného zboží v občanskoprávních vztazích dle občanského a obchodního zákoníku.

 

Doklady o prodeji zboží

Při prodeji zboží v provozovně prodávajícího a při zásilkovém prodeji obdrží kupující k prodávanému zboží daňový doklad nebo fakturu. Faktury se rozesílají elektronicky a mají veškeré náležitosti a platnost dle stávající právní úpravy.

 

Obsah záruky a délka záruky

Záruka - Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou na zboží po jeho převzetí kupujícím v záruční době.

 

Délka záruční doby

Délka záruční doby je 24 měsíců, pokavaď není uvedena výrobcem jinak. V případě jiné záruční doby uvedené výrobcem je tato záruční doba sdělena na stránce produktu. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

 

Práva ze záruky

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a zákazník nepožaduje výměnu produktu, má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě.

Záruka se nevztahuje na závady zboží vzniklé po převzetí nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodbornou montáží nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za neobvyklých podmínek, fyzickým poškozením a na závady vzniklé vyšší mocí (oheň, voda apod.).

Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním zařízení.

Záruka platí pouze pro kupujícího uvedeného v dokladech o prodeji zboží, není možno ji postoupit třetí osobě.

 

Reklamační protokol ke stažení.

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy (ZÁSILKOVÝ OBCHOD)

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do čtnácti dnů od převzetí plnění. Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli odesláno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží (plnění) v původním stavu se všemi dodanými doklady a ddodanou dokumentací, nepoškozené, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel vrací zboží na své náklady ideálně na adresu provozovny CarDo group s.r.o., Bohuslava Vrbenského 3135, Most. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku za zboží zaplacenou a to nejpozději do 14-ti dnů od převzetí vráceného zboží. Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským a obchodním zákoníkem.

Zboží lze vrátit i osobně na adresách provozoven společnosti (Most, Praha).

 

 

Podmínky pro odstoupení od smlouvy

Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:

Zákazník kontaktuje prodávajícího s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy. Uvede informace o číslu objednávky nebo faktury, data nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.

Zákazník zboží zašle zpět na adresu provozovny prodávajícího, CarDo group s.r.o., Bohuslava Vrbenského 3135, Most, a to ideálně za následujících podmínek: v původním stavu se všemi dodanými doklady a dodanou dokumentací, nepoškozené, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Zákazník přiloží i dokumentaci s číslem objednávky, s prodejními kódy a počtem vráceného zboží a číslem účtu pro vrácení peněz. Pro nepoškození originálních obalů zákazník důkladně zabalí zboží do ochranného obalu před jeho odesláním zpět.

Zákazník zboží posílá doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě. Zboží nesmí být zasláno na dobírku. Takováto zásilka nebude převzata.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, zašle prodávající peníze za zboží převodem na účet zákazníka a to nejpozději do čtrnácti dnů po fyzickém obdržení zboží. 

 

Vrácená částka může být ponížená o náklady, které prodejce prokazatelně vynaloží :

a) v souvislosti se zařazením vráceného zboží zpět do systému

b) k navrácení zboží zpět do prodejného stavu

c) k vytvoření finanční slevy na opětovný prodej vráceného zboží (absence či poškození obalu nutného k opětovnému prodeji zboží apod.)

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, bude zákazník kontaktován prodávajícím za účelem dohodnutí podmínek odstoupení od smlouvy . Nedojde-li k vzájemně přijatelné dohodě se zákazníkem, může být vrácená částka ponížená o náklady, které prodejce prokazatelně vynaloží k navrácení zboží zpět do prodejného stavu a to až do výše hodnoty vráceného zboží.

 

Místo a způsob uplatnění reklamace

Reklamační místo - V případě výskytu vady zboží v záruční době jsou místem pro uplatnění reklamace provozovny prodávajícího na adresách CarDo group s.r.o., Bohuslava Vrbenského 3135, Most a CarDo group s.r.o., Veltruská 31, Praha 9.

Při uplatnění reklamace je vhodné předložit doklady o prodeji. Dále předložit kompletní reklamované zboží. Kupující je povinen uvést o jakou vadu jde a jak se vada projevuje. V případě uplatnění reklamace na zboží ze sortimentu autodílů je doporučeno přiložit i doklad potvrzující montáž v odborném servise.

 

Zánik záruky

Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna ve stanovené záruční době, nebo nebyly-li dodrženy podmínky stanovené tímto reklamačním řádem.

 

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 20.5.2016.

Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
 

Kontakt
Josef Hort
Tel: +420 725 540 652

Tomáš Vlček
Tel: +420 775 119 115

Aktuality
KRYOGENIKA KRYOGENIKA

 

Znáte cestu k výraznému prodloužení životnosti kovových dílů?

 

Více o kryogenice.

 

 

21.06.2016
Vítěz SHOP ROKU 2015 Vítěz SHOP ROKU 2015

 

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaše hlasy. 

 

S rádostí Vám oznamujeme, že náš obchod získal prestižní ocenění Shop Roku 2015 - Auto Moto.

Toto velmi významné ocenění je pro nás motivací pro neustálé zlepšování a rozšiřování našich služeb.

 

 

Oficiální výsledky soutěže ShopRoku 2015.

 

S pozdravem

Tým autodily-cardo.cz

09.03.2016
Pobočka Praha 9 - Prosek Pobočka Praha 9 - Prosek

 

Vážení zákazníci,

otevřeli jsme pro Vás novou pobočku na adrese Veltruská 31, Praha 9 - Prosek.
Při vytvoření objednávky v našem internetovém obchodě do 17:00 bude Vaše objednávka připravena k vyzvednutí následující pracovní den na dané pobočce.
Prosím, vyčkejte na obdržení SMS s informací o možnosti vyzvednutí objednávky.
Na této pobočce naleznete i stovky univerzálních položek k okamžitému vyzvednutí - oleje, žárovky, autokosmetika apod.
 
S pozdravem
Tým autodily-cardo.cz
 
 
05.02.2016